033/645 30 57

Výkup druhotných surovín

Spoločnosť Baďura, s.r.o., sa zaoberá výkupom druhotných surovín železného odpadu, medi, hliníka a ich zliatin.

Cenník platný k 20.9.2019

Šrot ľahký 0,08 €
Šrot ťažký 0,10 €
Al kusový 0,60 €
Al vodivý 0,90 €
Cu 3,80 €
Mosadz 2,00 €
Nerez 0,50 €
Chladič 0,20 €

Infor­ma­tívna cena prepo­čítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR.